ဓါတ္ဆီႏွင့္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တို႕အတြက္… အင္ဂ်င္ဝိုင္ဂရိတ္ ခြဲျခားျခင္း

ဓါတ္ဆီႏွင့္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တို႕အတြက္… အင္ဂ်င္ဝိုင္ဂရိတ္ ခြဲျခားျခင္း

ဓါတ္ဆီႏွင့္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တို႕အတြက္… အင္ဂ်င္ဝိုင္ဂရိတ္ ခြဲျခားျခင္း
ေမာ္ေတာ္ကားအင္ဂ်င္မွာ အသုံးျပဳေနတဲ့ အင္ဂ်င္ဝိုင္မွာ… ဒီဇယ္အင္ဂ်င္အတြက္ အသုံးျပဳတဲ့ အင္ဂ်င္ဝိုင္နဲ႔ ဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္အတြက္အသုံးျပဳတဲ့ အင္ဂ်င္ဝိုင္ဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အင္ဂ်င္ဝိုင္ေတြကေတာ့

ႏွစ္မ်ိဳးသုံးေတြလည္း ရွိပါ တယ္။ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အင္ဂ်င္ဝိုင္ကို… ဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္မွာ အသုံးျပဳလို႔ မရသလို… ဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အင္ဂ်င္ဝိုင္ကိုလည္း ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္အတြက္

အသုံးျပဳလို႔ မရပါဘူး။ ဆိုးက်ိဳး မ်ာစြာ ရွိပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္အတြက္ အင္ဂ်င္ဝိုင္နဲ႔ ဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္အတြက္ အင္ဂ်င္ဝိုင္ ဆိုၿပီး ခြဲျခားသိဖို႔ လိုအပ္ လာပါတယ္။ အင္ဂ်င္ဝိုင္ပုံးေတြမွာ ေရးထားတဲ့ အၫႊန္းေတြကို ဖတ္ၿပီး

အလြယ္တကူ သိရွိ ႏိူင္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ဝိုင္ပုံးေတြမွာ API နံပါတ္ေတြ ပါရွိပါတယ္။ API ဆိုတာ the American Petroleum Institute ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ၿပီး… ေခ်ာဆီရဲ႕ အရည္အေသြး ကို သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။

အလြယ္ မွတ္ရရင္ API နံပါတ္ေတြမွာ “S” နဲ႔ စရင္ ဓါတ္ဆီ အင္ဂ်င္ (ပလပ္ပါတဲ့ အင္ဂ်င္) အတြက္ ျဖစ္ၿပီး “C” နဲ႔ စရင္ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ… API SN ဆိုရင္ ဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္အတြက္ျဖစ္ၿပီး

API CF ဆိုရင္ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓါတ္ဆီ အင္ဂ်င္အတြက္ API နံပါတ္ေတြကေတာ့… SJ, SL, SM, SN နဲ႔ SP တို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓါတ္ဆီ အင္ဂ်င္အတြက္ SP ကေတာ့ အျမင့္ဆုံးဂရိတ္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္အတြက္ API နံပါတ္ေတြကေတာ့… CF, CF-4, CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4 နဲ႔ FA-4 တို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္အတြက္ FA-4 ကေတာ့ အျမင့္ဆုံး ဂရိတ္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ API SN/CF-4 ဆိုရင္ေတာ့ ဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္အတြက္လည္း အသုံးျပဳလို႔ ရသလို ဒီဇယ္အင္ဂ်င္အတြက္လည္း အသုံးျပဳလို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တခု သတိထားရမွာကေတာ့… SN ကို ေရွ႕မွာ တင္ေရးထားတာေၾကာင့္ ဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္အတြက္ ပိုၿပီး သင့္ေတာ္ပါတယ္။

မူရင္းေရးသားသူအား ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ ေပးပါသည္။ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Comment