အိမ္နီးခ်င္းအိမ္ကို သံပန္းေပါက္ထဲေခါင္းလၽွိဳၿပီး စပ္စုၾကည့္သည့္အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းျပန္ထုတ္မရ….

သံပန္းေပါက္ထဲ ေခါင္းလၽွိဳဝင္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းအိမ္ကို လွမ္းစပ္စုသည့္အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦး ငါးနာရီလုံးလုံး ေခါင္းျပန္ ထုတ္မရျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုလံဘီယာသ တင္းတစ္ရပ္က ဆိုသည္။ ကိုလံဘီယာ ႏိုင္ငံ လာဗာဂ်ီးနီးယားေဒသတြင္ ေနထိုင္ သည့္အမ်ိဳးသမီး ယင္းသို႔ေသာ အျဖစ္မ်ိဳး ႏွင့္ ႀကဳံေနရပုံမွာ အြန္လိုင္းတြင္ ပလူပ်ံ သြားသည္။ အိမ္နီးခ်င္းအိမ္ကို စပ္စုခ်င္၍ လွမ္းၾကည့္ျခင္းေလာ၊ အိမ္နီးခ်င္းတို႔ အိမ္ တြင္ ရွိ၊ မရွိ သိလိုသျဖင့္ ထိုသို႔ မရမက လွမ္းၾကည့္ျခင္းေလာဆိုသည္ကိုမူ တိတိ က်က်မသိရေပ။

သို႔ေသာ္ မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ေခါင္းကို သံပန္းေပါက္ထဲလၽွိဳဝင္ၿပီး လွမ္းၾကည့္သည္ဆိုေစကာမူ ေခါင္းကို ျပန္ထုတ္၍မရသည္က ဆိုးသြား သည္။ ]ကယ္ၾကပါဦးရွင့္]ဆိုသည့္ ေအာ္ သံကို လူတစ္ဦးက ၾကားသြားၿပီး ရဲကို ဖုန္း ဆက္အေၾကာင္းၾကားေပးရာ ရဲမ်ား ေရာက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ရဲမ်ားလည္းမတတ္ႏိုင္သည့္အဆုံးမီးသတ္ကို ဖုန္း ဆက္လွမ္းေခၚလိုက္ရေတာ့သည္။

ငါးနာ ရီတိတိၾကာအၿပီးတြင္မွ ယင္းအမ်ိဳးသမီး သည္ ေခါင္းကို ျပန္ထုတ္၍ရသြားေတာ့ သည္။ သံပန္းေပါက္ထဲ ေခါင္းဝင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးကို ရဲမ်ား၊ မီးသတ္မ်ားက ၿပဳံး စိစိၾကည့္ေနၾကပုံမွာ အြန္လိုင္းတြင္ နာ မည္ႀကီးသြားေတာ့သည္။

Credit-ျပည္ျမန္မာ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*