“အဆိပ္သင့္အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေသာင္တင္ေနျခင္းဟာ ကြာရွင္းမႈထက္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ပိုနာက်င္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္း (၆)ခ်က္”

အဆိပ္သင့္အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေသာင္တင္ေနျခင္းဟာ ကြာရွင္းမႈထက္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ပိုနာက်င္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္း (၆)ခ်က္

အိမ္ေထာင္တစ္ခု ကြာရွင္းျခင္းက ဘယ္မိသားစုမဆို နာက်င္မႈ မရွိတာ ရွားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခါတရံမွာ ခက္ခဲတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းေနတာထက္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ လမ္းခြဲဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းက သားသမီးေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ မေပ်ာ္႐ြင္တဲ့ relationship တစ္ခုမွာ သည္းခံၿပီးေနျခင္းက အထူးသျဖင့္ ကေလးေတြႏွင့္ မိသားစုဝင္တိုင္းကို စိတ္ဆင္းရဲမႈေတြ ခံစားရေစႏိုင္ခ်ိန္မွာ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး လမ္းခြဲျခင္းက ကေလးေတြအတြက္ ေပ်ာ္႐ြင္တဲ့အနာဂတ္တစ္ခုကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ မိဘေတြရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးက သားသမီးေတြအေပၚမွာ မ်ားစြာ ႐ိုက္ခက္မႈရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခက္ခဲတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုမွာ သည္းခံၿပီးေနျခင္းဟာ ကြာရွင္းမႈထက္ ကေလးေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္ ပိုဆိုးေစႏိုင္သလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရင္း (၆)ခ်က္ကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ မိဘရဲ႕ အဆင္မေျပေသာ relationship စံနမူနာက သားသမီးေတြအေပၚမွာ ေရာင္ျပန္ဟပ္ပါတယ္

“အဆိပ္သင့္အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေသာင္တင္ေနျခင္းဟာ ကြာရွင္းမႈထက္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ပိုနာက်င္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္း (၆)ခ်က္” 1

ကေလးေတြက ေရျမႇဳပ္ေတြလိုပါပဲ။ သူတို႔ကို ဝန္းရံေနတဲ့ relationships ပုံစံမ်ားကို စုပ္ယူတတ္ၾကပါတယ္။ မိဘေတြ အေတာမသတ္ ျငင္းခုံေနတာကို ျမင္ရတဲ့အခါ သူတို႔လည္း ဒီအတိုင္း ျပဳလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ ေပ်ာ္႐ြင္မႈမရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုမွာ အေျခက်ဖို႔ တရားမွ်တသလားဆိုတဲ့ အေတြးေတြ စတင္ဝင္လာၿပီး သူတို႔ဟာ က်န္းမာၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျပည့္ဝတဲ့ relationship တစ္ခုကို သူတို႔ဖန္တီးႏိုင္ပါ့မလား?ဆိုတာႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး သံသယျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

မနာလိုျဖစ္တာ၊ အလြယ္တကူေဒါသထြက္တာ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ကို စကားမေျပာတာႏွင့္ ႀကီးစိုးခ်ယ္လွယ္တာေတြက အဆိပ္သင့္မိဘေတြႏွင့္အတူ ေနရတဲ့ ကေလးေတြမွာ ျပႆနာေပါင္းစုံႏွဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးကို ဦးတည္ေလ့ရွိေသာ မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြရဲ႕ အျပဳအမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ သူတို႔ဟာ မိဘေတြရဲ႕ ရန္ပြဲကို ဘယ္ေတာ့မွ ေနသားမက်တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္

“အဆိပ္သင့္အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေသာင္တင္ေနျခင္းဟာ ကြာရွင္းမႈထက္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ပိုနာက်င္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္း (၆)ခ်က္” 2

ကေလးေတြဟာ မေကာင္းတဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြကို ေတာ္ေတာ္ေလး သတိျပဳမိလြယ္ပါတယ္၊ သူတို႔ဟာ မိသားစုပဋိပကၡကို ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ super sensitive ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ မိဘေတြရဲ႕ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မခန္႔ေလးစားမႈကို မၾကာခဏ ျပသျခင္းႏွင့္အတူ ကေလးေတြရဲ႕ လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာဟာ လုံၿခဳံမႈ မရွိေတာ့ပါဘူး။

မိဘေတြအၾကား တင္းမာမႈက ကေလးေတြမွာ အျပစ္ရွိတဲ့ ခံစားမႈႏွင့္ ပစ္ပယ္မႈကို ခံစားရေစပါတယ္။ သူတို႔မွာ ယုံၾကည္မႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ self-esteem နိမ့္က်မႈမ်ားႏွင့္အတူ အ႐ြယ္ေရာက္သူေတြအျဖစ္သို႔ ႀကီးျပင္းေစႏိုင္ပါတယ္။

၃။ စိတ္ဖိစီးမႈကို ပိုမို ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိတာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္

“အဆိပ္သင့္အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေသာင္တင္ေနျခင္းဟာ ကြာရွင္းမႈထက္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ပိုနာက်င္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္း (၆)ခ်က္” 3

ကေလးေတြဟာ ကိုယ့္အိမ္မွာ လုံၿခဳံမႈကို မခံစားရတဲ့အခါ စိတ္ဖိစီးမႈ လြယ္လာႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈက စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ အိမ္မက္ဆိုးေတြကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

အဆိပ္သင့္မိဘေတြရဲ႕ ကေလးေတြ ႀကီးျပင္းလာတဲ့အခါ သူတို႔မွာ လူႏွစ္ေယာက္ၾကားက relationships ကို နားလည္မႈ လြဲမွားတာ ျဖစ္လာပါတယ္။ သူတို႔မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈ ျမင့္မားလာသလို မေျပာပေလာက္တဲ့ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာေတာင္ သူတို႔ရဲ႕အခက္အခဲေတြက အႀကီးႀကီးလို႔ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။

၄။ သူတို႔ရဲ႕ relationships အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲရွိလာႏိုင္ပါတယ္

“အဆိပ္သင့္အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေသာင္တင္ေနျခင္းဟာ ကြာရွင္းမႈထက္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ပိုနာက်င္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္း (၆)ခ်က္” 4

အိမ္က ပဋိပကၡေတြက ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမဆက္ဆံေရးထဲမွာ အလြန္အမင္းကာကြယ္ေပးျခင္း (သို႔ ) ခပ္တန္းတန္းဆက္ဆံေရး ျဖစ္လာႏိုင္ခ်ိန္မွာ ႐ြယ္တူေတြႏွင့္အတူ မွ်တတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ အခက္အခဲ ျဖစ္လာေစပါတယ္။

ေပ်ာ္႐ြင္မႈမရွိတဲ့ မိသားစုက ကေလးေတြဟာ သူတို႔မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အရာေတြကို ရပ္တန္႔ဖို႔ဘာစြမ္းအားမွ ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ- အတန္းေဖာ္ေတြနဲ႔ အဆင္မေျပတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ဘယ္လိုအဆင္ေျပေအာင္ ေနရမယ္ဆိုတဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ မရွာတတ္ေတာ့ပါဘူး) ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးေတြျဖစ္လာရင္ သူတို႔လက္တြဲေဖာ္ေတြမွာရွိတဲ့ သူတို႔မႀကိဳက္ေသာအရာေတြႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာဖို႔ ခက္ခဲလာသလို ေကာင္းမြန္တဲ့ နယ္နိမိတ္ေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ ခက္ခဲလာတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

၅။ စိတ္ခံစားမႈက ထုံသြားၿပီး မေကာင္းတဲ့ အေလ့အထေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားႏိုင္ပါတယ္

“အဆိပ္သင့္အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေသာင္တင္ေနျခင္းဟာ ကြာရွင္းမႈထက္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ပိုနာက်င္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္း (၆)ခ်က္” 5

ကေလးေတြဟာ မေကာင္းတဲ့ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားဖို႔ တစ္ခုခုလုပ္ခ်င္လာပါလိမ့္မယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ မိသားစုထဲက စိတ္ဖိစီးမႈ အေျခအေနတစ္ခုကို တုံ႔ျပန္မႈမွာ မေကာင္းတဲ့ အေလ့အထေတြ ကို ေ႐ြးခ်ယ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအမူအက်င့္ေတြမွာ အျဖစ္မွန္ကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ တျခားႀကိဳးစားမႈေတြ (သို႔) ဗီဒီယိုဂိမ္းအလြန္အကြၽံေဆာ့ျခင္းႏွင့္ အလြန္အကြၽံစားမိျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ ခံစားခ်က္မ်ားကို သြယ္ဝိုက္ၿပီး ျပသႏိုင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာ စာစိတ္ဝင္စားမႈ နည္းလာႏိုင္သလို ႐ြယ္တူေတြနဲ႔ ရန္ျဖစ္တာ၊ ကစားစရာေတြနဲ႔ ကစားေနရင္း ေဒါသထြက္လာတာ ျဖစ္လာပါတယ္။

၆။ သူတို႔ဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈေတြကို ေၾကာက္လာႏိုင္ပါတယ္

“အဆိပ္သင့္အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေသာင္တင္ေနျခင္းဟာ ကြာရွင္းမႈထက္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ပိုနာက်င္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္း (၆)ခ်က္” 6

ေဝဖန္တာ၊ ေဒါသထြက္တာဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေလးစားမႈကို အလိုအေလ်ာက္ ရပ္တန္႔သြားေစမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ ပုံမွန္ဆက္ဆံေရး အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ဆဲပါ။ ဒါေပမယ့္ မိဘေတြရန္ျဖစ္တဲ့အခါ စကားလုံးေတြနဲ႔ ၾကားဝင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း (သို႔) ေရွာင္ထြက္သြားျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ နည္းပရိယာယ္မ်ားက သူတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပျခင္းမွာ လုံၿခဳံတဲ့ strategy တစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း ကေလးေတြကို ခံစားရေစႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးေတြဟာ ေဒါသထြက္တာ၊ ေဝဖန္တာဟာ အစြန္းေရာက္ အႏၲရာယ္တစ္ခုရဲ႕ ရင္းျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း စေတြးလာႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အ႐ြယ္ေရာက္လာၿပီး အိမ္ေထာင္ရက္သားက်လာတဲ့အခါ သူတို႔မိဘေတြရဲ႕ အဆိပ္သင့္အျပဳအမႈကို ျပန္လုပ္မိသြားပါလိမ့္မယ္။

ကေလးေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔မိဘေတြ ကြဲကြာေနရင္ေတာင္ အဆိပ္သင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ျပင္ပကို ပိုေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားတဲ့ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုေအာက္မွာ ႀကီးျပင္းလာသူေတြဟာ စိုးရိမ္စိတ္၊ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ တျခားျပႆနာေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏိုင္ခ်ိန္မွာ မိဘကြာရွင္းထားတဲ့ ကေလးေတြဟာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ေကာင္းစြာ ျပဳျပင္ေနထိုင္လာပါတယ္။

“အဆိပ္သင့္အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေသာင္တင္ေနျခင္းဟာ ကြာရွင္းမႈထက္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ပိုနာက်င္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္း (၆)ခ်က္” 7

မိဘေတြအေနနဲ႔ အခင္မင္မပ်က္တဲ့ relationship တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ ၊ ကေလးေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္ေပးေသာ healthy divorce ျဖစ္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ရွာေဖြခ်င္တဲ့ ဆႏၵသာလွ်င္ အမွန္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

Credit: Lifestyle_Myanmar ( LM_Nandar )