ဘယ္လို ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးကိုမဆို ရဲရင့္ ျပတ္သားစြာ ခ်တတ္ၾကတဲ့ ရာသီခြင္ (၃) ခု ….

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရဲရင့္ျပတ္သားတယ္ဆုိတာ ကုိယ့္စိတ္ နဲ႕ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕လည္း ဆုိင္ပါတယ္။ အခု မွ်ေ၀ေပးခ်င္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရဲရင့္ျပတ္သားတတ္သူေတြကေတာ့ ကိစၥတစ္ခုခုကို ဆုံးျဖတ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ အရမ္းျပတ္သားလြန္းသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

(၁) Taurus (ၿပိႆရာသီဖြား – ဧၿပီ ၂ဝ မွ ေမ ၂ဝ )

ၿပိႆရာသီဖြား ေတြကေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရဲရင့္ျပတ္သားလြန္းလုိ႕ ျပတ္သားသူႀကီးလုိ႕ေတာ့ ေခၚယူလုိ႕ရပါတယ္။ အခ်စ္ေရးမွာဆုိလည္း သူတုိ႕ကို မခ်စ္ေတာ့တဲ့ လူတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႕ မတားထားတတ္ဘဲ ျပတ္သားတတ္ၾကပါတယ္။

(၂) Leo (သိဟ္ရာသီဖြား – ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုတ္၂၂ )

သိဟ္ရာသီဖြား ေတြကေတာ့ ျပသနာတစ္ခုရဲ႕ အေျဖကို ေသခ်ာရွာၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်တတ္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြက လုပ္ငန္းခြင္မွာဆုိရင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မွန္ ၊ မမွန္စဥ္းစားၿပီးမွ ခ်တတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႕ဆုံးျဖတ္လုိက္တဲ့ ကိစၥတုိင္းကလည္း မွားတယ္ဆုိတာ ရွားပါတယ္။

(၃) Capricorn (မကာရရာသီဖြား – ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၁၉ )

မကာရရာသီဖြား ေတြကေတာ့ အျပင္ပုိင္းေတာ့ စိတ္ေပ်ာ႔တယ္လုိ႕ ထင္ရတတ္ေပမယ့္ တစ္ခုခုကို ဆုံးျဖတ္ေတာ့မယ့္အခါ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ဆုံးျဖတ္တတ္တဲ့ သတိၱရွိသူေတြပါ။ သူတို႕က လူအမ်ားထင္ထားတဲ့ စိတ္ေပ်ာ့တာနဲ႕ ဆန္႕က်င့္ဘက္ကို လုပ္ျပတတ္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

CRD-AUNTY MAY