14.7.2019မွ 27.7.2019ထိ ဇင္ေယာ္္နီ ( ၁၅ ) ရက္္စာ ေဟာစာတမ္း

ခုႏွစ္္ရက္သားသမီးမ်ား အားလံုး စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာၿပီး လိုအင္ဆႏၵတစ္လံုးတစ္ဝျပည့္စံုၾကပါေစ ကံဇာတာအညံ့မ်ားံ႔လည္း ပေျပာက္ၿပီး ကံပြင့္ စန္းပြင့္ ေမတၱာေရး အခ်စ္ေရးမ်ား အလုပ္ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပၾကပါေစ။

တနဂၤၤေႏြ သားသမီးမ်ား

သီလရွင္တစ္ဦးကိုိ ေငြငါးရာ လွဴဒါန္းၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါေလ

တနလၤၤာ သားသမီးမ်ား

မိိတ္ေဆြတစ္ဦးဦးကို စာအုပ္လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါေလ

အဂါၤ သားသမီးမ်ား

အိိမ္အေနာက္ဘက္တြင္ သခြားသီးတစ္လုံးကို ခ်ိဳးေခ်၍ လႊတ္ၿပစ္လိုက္ပါေလ

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား

အုန္္းသီးပါေသာမုန္႔သုံးခုကို သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားထံ ဒါနျပဳပါေလ

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား

ဆရာသမားတစ္ဦးကိုိ ႏြားႏို႔လွဴရင္း ဆုေတာင္းပါေလ

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား

တိိရိစၧာန္တစ္ေကာင္ေကာင္အား ေပါင္မန္႔တစ္ခ်ပ္ေကြ်းရင္း မိမိ၏လိုအင္ဆႏၵကို ဆိုေတာင္းပါေလ

စေန သားသမီးမ်ား

ႏြမ္းပါးသူတစ္ဦးကိို သစ္သီးေကြ်း ဒါနျပဳပါေလ

ခုႏွစ္ေန႔ ခုႏွစ္နံ ကိုယ္စားျပဳေမြးေန႔ပိုင္ရွင္မ်ားအားလုံးံ ခ်မ္းသာျပည့္စုံ လိုအင္ဆႏၵမ်ား တစ္လုံးတစ္ဝထဲ ျပည့္စုံႏိုင္ၾကပါေစေသာဝ္ ။

မေနာမရ