ေပါေတာေတာေနတဲ့သူေတြကို လံုးဝေလွ်ာ့မတြက္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း (၅) ခ်က္…

June 12, 2019 Thuta Star 0

တစ္ခါတေလမွာ ေပါေတာေတာေနတတ္တဲ့သူေတြဟာ ဘဝကိုေလးေလးနက္နက္မရွိဘူး၊ ခံစားခ်က္မရွိဘူးလို႔အထင္ခံရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီလုိမဟုတ္ပါဘူး။ ေပါေတာေတာေနတဲ့သူေတြကို လံုးဝေလွ်ာ့မတြက္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကိုေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။ (၁) လူေတြရဲ႕စိတ္ကုိ အလြယ္တကူျမင္ႏိုင္တယ္ ေပါေတာေတာေနတတ္တဲ့သူေတြဟာ ဘာကိုမွမစဥ္းစားပဲ ေနတတ္တဲ့သူေတြလို႔ ထင္ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အေသးစိတ္ကအစ ေကာင္းေကာင္းေဝဖန္သံုးသပ္တတ္တဲ့ သူေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္လူေတြရဲ႕ စိတ္ကုိ အလြယ္တကူျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ […]